จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามปีงบประมาณ จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามเขตสุขภาพและจังหวัด
ปีงบประมาณจน.ผู้ป่วย SMI-V
2558304
2559651
2560465
2561475
2562441
รวม 2,336
เขตสุขภาพจังหวัดจน.ผู้ป่วย SMI-V
 -16
1เชียงราย263
1เชียงใหม่978
1น่าน32
1พะเยา139
1แพร่77
1แม่ฮ่องสอน105
1ลำปาง136
1ลำพูน199
2ตาก55
2พิษณุโลก70
2เพชรบูรณ์11
2สุโขทัย83
2อุตรดิตถ์23
3กำแพงเพชร20
3ชัยนาท2
3นครสวรรค์10
3พิจิตร6
4นครนายก1
4นนทบุรี6
4ปทุมธานี2
4พระนครศรีอยุธยา1
4ลพบุรี5
4สระบุรี3
4อ่างทอง2
5กาญจนบุรี1
5ราชบุรี3
5สมุทรสาคร1
6จันทบุรี1
6ฉะเชิงเทรา2
6ชลบุรี4
6ปราจีนบุรี1
6สมุทรปราการ3
6สระแก้ว1
7กาฬสินธุ์1
7ขอนแก่น4
7ร้อยเอ็ด4
8นครพนม2
8เลย1
8สกลนคร1
8หนองคาย1
8หนองบัวลำภู1
9ชัยภูมิ5
9นครราชสีมา5
9บุรีรัมย์2
9สุรินทร์1
10มุกดาหาร1
10ยโสธร2
10ศรีสะเกษ1
10อุบลราชธานี1
11นครศรีธรรมราช1
11ภูเก็ต1
11สุราษฎร์ธานี2
12นราธิวาส1
12สงขลา2
12สตูล1
13กรุงเทพมหานคร32
13ยะลา1
 รวม 2,336