จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามปีงบประมาณ จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามเขตสุขภาพและจังหวัด
ปีงบประมาณจน.ผู้ป่วย SMI-V
2558304
2559652
2560465
2561477
2562329
รวม 2,227
เขตสุขภาพจังหวัดจน.ผู้ป่วย SMI-V
 -15
1เชียงราย249
1เชียงใหม่929
1น่าน31
1พะเยา132
1แพร่73
1แม่ฮ่องสอน98
1ลำปาง131
1ลำพูน192
2ตาก50
2พิษณุโลก67
2เพชรบูรณ์11
2สุโขทัย81
2อุตรดิตถ์22
3กำแพงเพชร20
3ชัยนาท2
3นครสวรรค์10
3พิจิตร6
4นครนายก1
4นนทบุรี6
4ปทุมธานี2
4พระนครศรีอยุธยา1
4ลพบุรี5
4สระบุรี3
4อ่างทอง2
5กาญจนบุรี1
5ราชบุรี3
5สมุทรสาคร1
6จันทบุรี1
6ฉะเชิงเทรา1
6ชลบุรี4
6ปราจีนบุรี1
6สมุทรปราการ3
6สระแก้ว1
7กาฬสินธุ์1
7ขอนแก่น4
7ร้อยเอ็ด4
8นครพนม2
8เลย1
8หนองคาย1
8หนองบัวลำภู1
9ชัยภูมิ5
9นครราชสีมา5
9บุรีรัมย์2
9สุรินทร์1
10มุกดาหาร1
10ยโสธร1
10ศรีสะเกษ1
10อุบลราชธานี1
11นครศรีธรรมราช1
11ภูเก็ต1
11สุราษฎร์ธานี2
12นราธิวาส1
12สงขลา2
12สตูล1
13กรุงเทพมหานคร32
13ยะลา1
 รวม 2,227